Услугите в пакета AGROBALANCE
 

Почвено пробовземане

Автоматизирано почвено пробовземане по стандарт.

DSC_1196.jpg

Анализ на почва

Анализ на почвени проби в модерна специализирана лаборатория

Препоръки за хранене

Изготвяне на препоръки за хранен на културите и предписание за приложение на променлива норма.

Последващо наблюдение

Наблюдение на културите по време на вегетация и изготвяне на препоръки за коригиращо хранене.

©2017 by NIK Agro Service LTD.   Виж повече за НИК Агро Сървис - www.nik-agroservice.com